Wij zijn |

Wat is een Azure AD pentest

Azure Active Directory (Azure AD), onlangs geherbrand als Entra ID, is een essentieel onderdeel van de beveiligingsinfrastructuur van vele organisaties. Het biedt een scala aan identiteits- en toegangsbeheerfuncties. Door het vele gebruik van Azure AD, is het essentieel om regelmatige beveiligingstesten uit te voeren. Dit artikel gaat dieper in op wat een Azure AD pentest inhoudt en hoe deze wordt uitgevoerd.

 

Wat is een Azure AD pentest

Een Azure AD pentest, ook bekend als Entra ID penetratietest of review, is een specifiek onderdeel van een Azure pentest. Deze diepgaande beveiligingscontrole wordt uitgevoerd door cybersecurityexperts en richt zich op het analyseren van de identiteits- en toegangsbeheer van Azure. Tijdens een pentest worden verschillende componenten van Azure AD grondig geanalyseerd om potentiële kwetsbaarheden te identificeren. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van deze componenten en de aspecten die worden onderzocht.

  • Authenticatie- en Autorisatieprocessen
  • Gebruikers- en Groepsbeheer
  • Beleid en Toegangscontroles
  • Hybride Azure AD met on-premises AD
  • Enterprise Applications & App Registrations

 

 

Authenticatie- en Autorisatieprocessen

Dit onderzoek richt zich op het analyseren van de authenticatie- en autorisatieprocessen binnen Azure Active Directory (Azure AD), om de beveiliging en efficiëntie binnen organisaties te verbeteren. Het onderzoek omvat een grondige beoordeling van Multi-Factor Authenticatie (MFA) implementaties, waarbij wordt gekeken naar de sterkte en gebruikersvriendelijkheid van verschillende verificatiemethoden. Het onderzoekt ook de implementatie van Single Sign-On (SSO) binnen Azure AD, waarbij de focus ligt op het verbeteren van gebruikersgemak en het verhogen van de efficiëntie zonder afbreuk te doen aan de beveiliging. Daarnaast worden OAuth-consent flows geanalyseerd om te verzekeren dat applicatietoegang veilig wordt beheerd, met specifieke aandacht voor de bescherming van gebruikersgegevens en het voorkomen van ongeautoriseerde toegang.

 

Gebruikers- en Groepsbeheer

Dit onderzoek richt zich op de evaluatie van gebruikers-, groepen- en externe gebruikersbeheer binnen Azure Active Directory (Azure AD). Het focust op het analyseren van de efficiëntie en veiligheid van de toewijzing van rechten aan deze entiteiten. Specifiek wordt gekeken naar het beheer van externe gebruikers (gasten) en hoe hun toegang tot bedrijfsbronnen wordt geregeld. Een belangrijk aspect van de analyse is het onderzoeken van het gebruik van bestaande rollen binnen Azure AD. Hierbij wordt beoordeeld of de rollen en rechten die aan gebruikers en groepen zijn toegekend, passend en noodzakelijk zijn, en of er sprake is van overmatige privileges. Daarnaast wordt het gebruik van Azure AD Privileged Identity Management (PIM) geanalyseerd om te bepalen hoe tijdelijke en gecontroleerde toegang tot geprivilegieerde rollen wordt beheerd en gecontroleerd, om zo de risico’s van misbruik van beheerdersrechten te minimaliseren.

 

Beleid en Toegangscontrole

Dit onderzoek focust op de analyse van Beleid en Toegangscontrole binnen Azure Active Directory (Azure AD), met bijzondere aandacht voor Conditional Access (CA) policies en Role-Based Access Control (RBAC). Het doel is om te beoordelen hoe effectief deze mechanismen worden ingezet om de toegang tot bedrijfsmiddelen te beheren en beveiligen. Bij het analyseren van Conditional Access policies wordt onderzocht hoe deze policies worden geconfigureerd en toegepast, en of ze voldoen aan de vereiste beveiligingsnormen. De analyse evalueert of de bestaande policies adequaat risico’s mitigeren, zoals ongeautoriseerde toegang en potentiële beveiligingslekken. Tegelijkertijd wordt het gebruik van RBAC onder de loep genomen. Hierbij wordt bepaald hoe rollen binnen de organisatie zijn gedefinieerd en toegewezen, en of de toewijzing van deze rollen bijdraagt aan een efficiënte en veilige toegangscontrole, terwijl overbodige of overmatige toegangsrechten worden vermeden.

 

Hybride Azure AD met on-premises AD

Dit onderzoek biedt een diepgaande analyse van hybride Azure Active Directory (Azure AD) implementaties in combinatie met on-premises Active Directory (AD). Centraal staat de evaluatie van verschillende methoden waarmee deze hybride omgevingen worden gefaciliteerd, met een speciale focus op Azure AD Connect. De studie onderzoekt hoe Azure AD Connect wordt gebruikt om een naadloze integratie tussen de cloud-gebaseerde en on-premises directory services te bereiken. Er wordt gekeken naar de configuratie van synchronisatieprocessen, waaronder het beheer van identiteiten en authenticatieprotocollen. Aspecten zoals single sign-on (SSO) mogelijkheden, password hash synchronization, en pass-through authenticatie worden in detail bekeken.

 

Enterprise Applications & App Registrations

Dit onderzoek focust op Enterprise Applications en App Registrations binnen Azure Active Directory (Azure AD). Het doel is om een grondige beoordeling uit te voeren van hoe deze applicaties en registraties worden beheerd en geïntegreerd binnen de Azure-omgeving. Specifieke aandacht wordt besteed aan het beveiligingsaspect van deze applicaties, inclusief de configuratie van toegangsbeleid, authenticatiemethoden, en de toekenning van permissies en rollen.

 

 

Waarom een Azure AD penetratietest uitvoeren?

Naarmate meer bedrijven zich volledig vestigen in het Azure-landschap, wordt het voor aanvallers steeds aantrekkelijker om hun aanvallen op deze omgeving te richten. Aanvallers die erin slagen binnen te dringen in uw Azure-omgeving kunnen aanzienlijke schade aanrichten. Ze kunnen dit doen door gevoelige informatie te lekken of te verwijderen.

Het uitvoeren van een Azure-pentest biedt u inzicht in de kwetsbare punten van uw Azure-omgeving, zodat u deze tijdig kunt aanpakken. Op deze manier blijft u hackers een stap voor en voorkomt u dat uw gevoelige informatie uitlekt

 

Hoe kunnen wij u helpen?

QR Codes: Het onverwachte wapen in Device Code Phishing

Device code phishing, net als aanvallen via Adversary-in-the-middle (AiTM), vertegenwoordigt een geavanceerde vorm van cyberdreiging die zich onderscheidt van traditionele phishing. Device code phishing exploiteert de ‘OAuth2 Device Authorization Grant flow‘ van Microsoft Azure, die gebruikers in staat stelt zich aan te melden bij apparaten met beperkte invoermogelijkheden.

read more

CORS: het belang van Cross-Origin Resource Sharing

Bij onze klanten zien we een toenemende implementatie van Cross-Origin Resource Sharing (CORS). Helaas constateren we ook een stijging in het aantal onveilig geconfigureerde CORS-implementaties. In deze blog duiken we dieper in wat CORS is, de meest voorkomende misconfiguraties en hun potentiële risico’s, en hoe je sterke CORS-regels kunt instellen om je webapplicaties te beschermen.

read more