Wij zijn |

Pentest uitvoeren

Steeds meer bedrijven zien er het nut van in, een pentest uitvoeren. Ondernemers voelen in steeds grotere mate de dringendheid om de veiligheid van hun digitale omgevingen te waarborgen. Cyberaanvallen zijn immers aan de orde van de dag en geen bedrijf lijkt meer veilig voor hackers met kwade bedoelingen. Gelukkig kunt u dit voor zijn door een pentest te laten uitvoeren.

Een pentest laten uitvoeren heeft diverse voordelen die absoluut onmisbaar zijn voor uw bedrijf. Naast inzicht in de veiligheid van uw IT-omgeving kan het er ook voor zorgen dat uw bedrijf een goede naam behoudt, u voldoet aan wettelijke verplichtingen en u op de lange termijn zelfs kosten kunt besparen.

Lijkt het u ook nuttig om uw bedrijfsnetwerk op de proef te stellen met behulp van een pentest? Dat is een verstandige keuze! U wenst ongetwijfeld meer te weten over de inhoud van het onderzoek, de voordelen en hoe een pentest nu precies in zijn werk gaat. In dat geval bent u bij ons aan het juiste adres. Wij vertellen u namelijk alles over het uitvoeren van een pentest zodat ook u de beste keuze kunt maken voor uw organisatie.

Wat is een pentest?

De term pentest is kort voor penetratietest. Het betreft een proces waarbij ethische hackers proberen binnen te dringen in de systemen en netwerken van uw organisatie. Dit wordt gedaan met als doel het vaststellen van eventuele zwakke plekken in de beveiliging. Een pentest kan dus waardevolle inzichten bieden voor ondernemers.

Het onderzoek van de ethische hackers zal uitwijzen of en waar er zich eventueel zwakke plekken in de beveiliging bevinden. Om een zo breed en compleet mogelijk beeld te krijgen wordt er uitgebreid onderzoek gedaan vanuit diverse invalshoeken.

De hackers focussen zich tijdens een pentest dus niet slechts op één systeem. Er wordt diep in de IT-structuur van uw organisatie gedoken om de onderste steen boven te krijgen. Aan de hand van dit diepgaande onderzoek zal er een advies worden uitgebracht. U wordt dus niet alleen voorzien van de eventuele tekortkomingen, maar ook de mogelijke oplossingen zullen u worden aangedragen.

We zouden kunnen vaststellen dat een pentest uitvoeren onmisbaar is voor een optimale beveiliging van de digitale omgevingen van ieder bedrijf. Echter zijn er meer redenen te benoemen waarom het verstandig is een pentest te laten uitvoeren. Laten we deze eens onder de loep nemen.

plaatje pentest uitvoeren

Waarom een pentest uitvoeren?

U bent ongetwijfeld benieuwd naar het nut van een pentest uitvoeren. We hebben hierboven reeds kort stilgestaan bij het oplossen van eventuele kwetsbaarheden in uw bedrijfsnetwerk. Dit is natuurlijk het grootste voordeel dat uw bedrijf zal ervaren door een dergelijke pentest uit te voeren. Echter heeft het verdergaande gevolgen die op een positieve manier invloed kunnen hebben op uw bedrijf. Onderstaand hebben we deze overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

Wettelijke verplichtingen

Als ondernemer wenst u zelf natuurlijk de beste digitale beveiliging binnen uw bedrijf. Dit is immers noodzakelijk voor een succesvolle business. Echter kan het ook voorkomen dat er binnen uw vakgebied bepaalde veiligheidsprotocollen worden gesteld waar u aan dient te voldoen. Ook dan kan de penetratietest een uitkomst bieden. Aangezien een pentest zich richt op de gehele IT-infrastructuur, kunt u er zeker van zijn dat de beveiliging op ieder gebied aan alle eisen voldoet. Dat wil zeggen, indien u de adviezen die uit het onderzoek naar voren komen ter harte neemt en direct aanpakt.

Ook het beschermen van persoonsgegevens van zowel klanten als personeel is een verplichting die u als bedrijf volgens de wet heeft. Laat u een pentest uitvoeren? Dan weet u in ieder geval zeker dat het op dit gebied helemaal in orde is.

Reputatieschade voorkomen

Wanneer zou blijken dat er grote gaten zijn gevonden in de beveiliging van uw netwerk, applicaties of interne systemen, komt dit uw bedrijf natuurlijk niet ten goede. Een pentest laten uitvoeren is dan ook cruciaal voor het behouden van een goede naam.
Door te kunnen aantonen dat uw bedrijf optimaal is beveiligd en dat de IT-infrastructuur volledig op orde is, kunt u zich onderscheiden van andere bedrijven in het vakgebied. Op deze manier bouwt uw bedrijf een goede naam op, wat eventuele toekomstige samenwerkingen enkel ten goede zal komen.

Wilt u zich ook onderscheiden van de concurrentie? Dan kan een pentest uitvoeren een eerste stap zijn in de goede richting.

Kostenbesparend

Een pentest uitvoeren kan op de lange termijn kosten besparen. Dit klinkt misschien gek aangezien een pentest laten uitvoeren juist kosten met zich meebrengt. Echter is het goed om te realiseren dat de gevolgen van een eventuele succesvolle cyberaanval aanzienlijk meer kosten met zich zal meebrengen.

Op de lange termijn kan het uitvoeren van een pentest dus wel degelijk kostenbesparend zijn voor uw bedrijf. Als succesvol ondernemer heeft u hier waarschijnlijk wel oren naar, is het niet?

Pentest uitvoeren – wat komt hierbij kijken?

U bent ongetwijfeld benieuwd hoe een pentest wordt vormgegeven. Wat kunt u verwachten van een dergelijk onderzoek en wat komt er nu precies bij kijken? Wij geven graag wat meer inzicht in de antwoorden op deze vragen. Wij vinden het immers belangrijk dat u als ondernemer goed geïnformeerd bent, en zo een weloverwogen keuze kunt maken op het gebied van pentesten.

Stap 1: bespreken van de wensen

Een penetratietest begint altijd met een persoonlijk gesprek waarin we samen uw wensen bespreken. Alle vragen waar u mogelijk mee zit of die u heeft met betrekking tot het onderzoek kunt u hierbij op tafel leggen.

U dient bovendien een aantal keuzes te maken. De pentester wil namelijk het een en ander van u weten. Welke methode lijkt passend voor uw organisatie en binnen welke tijdsframe dient de test te worden uitgevoerd? Dit zijn slechts twee voorbeelden die tijdens een dergelijk intakegesprek worden besproken.

Op basis van het eerste gesprek zal er een offerte opgesteld worden. Wanneer de opdrachtgever hiermee akkoord gaat kan overgeschakeld worden naar stap twee. Dit betreft het vaststellen en verzamelen van relevante informatie.

Stap 2: gegevens verzamelen en aanvalsplan opstellen

De tweede stap van het proces betreft een inventarisatie en het opstellen van een aanvalsplan. Om te beginnen wordt er gekeken naar relevante gegevens of informatie die gebruikt zullen worden tijdens het onderzoek. Deze kunnen door opdrachtgever verstrekt worden maar zijn in sommige gevallen ook uit openbare bronnen te winnen. Tijdens de inventarisatie onderzoekt de pentester de gehele IT-omgeving. Hij dient immers te weten hoe alles in elkaar steekt om een goede test te kunnen uitvoeren.

Op basis van de IT-infrastructuur zal er een aanvalsplan worden opgesteld door de pentester. Wanneer de tester de IT-omgeving duidelijk in kaart heeft kan deze namelijk een optimale inschatting maken van de beste aanvalsmethodiek. Wanneer het volledige plan op papier staat zal de ethische hacker de aanval op uw IT-omgeving inzetten.

Stap 3: pentest laten uitvoeren door ethische hackers

Het daadwerkelijk laten uitvoeren van de pentest is de derde stap. De pentester gebruikt diverse tools om de kwetsbaarheden in uw bedrijfsnetwerk aan het licht te brengen. Zowel automatisch als handmatig doet de ethische hacker er alles aan om de beveiliging van uw netwerken op de proef te stellen.

Zal de pentester inderdaad uw online omgevingen kunnen binnendringen, of is de beveiliging dermate goed op orde dat het niet lukt? De pentest zal het uiteindelijk uitwijzen. U kunt er in ieder geval zeker van zijn dat de professionele pentesters er alles aan doen om eventuele gaten in het systeem boven tafel te krijgen. Daar zijn het immers professionals voor.

Stap 4: advies ter verbetering

De resultaten van de pentest worden voor u gebundeld in een samenvattend rapport. Alle bevindingen zullen hierin worden genoteerd, inclusief diverse classificaties van de kwetsbaarheden. Niet alleen wordt er feedback gegeven, u wordt ook voorzien van de eventuele impact die de bevindingen kunnen hebben. Op basis hiervan ontvangt u bovendien een advies met betrekking tot de vervolgstappen die uw organisatie dient te nemen.

U doet er goed aan om alle adviezen uit het rapport ter harte te nemen. U wenst immers toch ook dat uw bedrijf een veilige omgeving kan bieden voor zowel klanten als personeel? Een pentest verzekert u hiervan.

Stap 5: hertest

Heeft uw bedrijf de nodige wijzigingen aangebracht in de hoop de eventuele problemen te hebben verholpen? Dan kunt u ervoor kiezen om een hertest aan te vragen. Dit wordt ook wel een pentest re-audit genoemd. Hieruit zal duidelijk worden of de stappen die zijn ondernomen toereikend zijn geweest, en of de beveiliging van uw IT-infrastructuur nu wel aan alle eisen voldoet.

Wij raden een dergelijke test absoluut aan. Het is immers belangrijk om een onafhankelijk en kritisch oordeel te ontvangen betreft de beveiliging binnen uw organisatie. 

Waarop kan een pentest worden uitgevoerd?

Zoals reeds benoemd richten de hackers zich tijdens een pentest niet op slechts één onderdeel van de IT-infrastructuur. Het kan namelijk zo zijn dat één onderdeel van uw netwerk prima beveiligd is, terwijl er op andere delen nog veel te verbeteren valt. Daarom wordt er tijdens een pentest zeer breed onderzoek gedaan. Welke testmethodieken worden er zoal gebruikt om een volledig beeld te krijgen? Wij vertellen u hier graag wat meer over.

Een pentest kan worden uitgevoerd op allerlei systemen en netwerken. Bedrijven maken immers gebruik van diverse digitale omgevingen. De onderstaande zaken kunnen getest worden:

Zowel de mobiele applicaties als de websites van uw organisatie verwerken gevoelige informatie en dienen daarom uitermate goed beveiligd te zijn. De pentest zal proberen in te breken in deze systemen om op deze manier onrechtmatig privé gegevens te verkrijgen.

Maar ook de interne bedrijfsnetwerken zijn niet veilig voor cybercriminelen. Ook hier kan een aanval plaatsvinden waarbij gevoelige informatie op straat kan komen te liggen. Daarom worden ook de interne bedrijfsnetwerken onderlegd aan een grondige simulatie.

Wist u dat zelfs het wifi netwerk van uw bedrijf gevaar loopt om onrechtmatig gebruikt te worden? Daarom wordt ook dit onderdeel vaak uitgevoerd tijdens een pentest.

Het zal niet in elk geval noodzakelijk zijn om alle bovengenoemde zaken mee te nemen in een pentest, alhoewel het zeker mogelijk is. De pentester zal samen met de opdrachtgever op voorhand vaststellen welke onderdelen van de IT-infrastructuur meegenomen moeten worden in de pentest. De ethische hacker kan u hier optimaal in adviseren. Dit is immers zijn vak.

Een pentest uitvoeren – Welke verschillende vormen zijn mogelijk?

Een pentest laten uitvoeren is bevorderlijk voor iedere organisatie, echter vraagt ieder bedrijf wel om een andere werkwijze. Uw bedrijf is immers niet hetzelfde als die van uw concurrent. Tijdens het intakegesprek bespreekt de pentester daarom de wensen met de opdrachtgever. Ook bekijkt deze de volledig IT-omgeving om een goed beeld te krijgen van de benodigde aanvalsmethodiek. Er zijn namelijk diverse soorten pentesten te onderscheiden. Deze verschillen van elkaar op basis van de vooraf beschikbare informatie. Om u een beter beeld te geven bespreken we hieronder kort de drie verschillende vormen pentesten.

icon van blackbox pentest uitvoeren

Blackbox pentest uitvoeren

Wanneer er een black box test wordt uitgevoerd, krijgt de tester geen enkele vorm van informatie verstrekt. Het voordeel van een dergelijke test is dat deze het meest overeenkomt met een werkelijke cyberaanval. In dat geval hebben de hackers als het goed is immers ook geen informatie verkregen van het betreffende bedrijf.

Icon van greybox pentest uitvoeren

Greybox pentest uitvoeren

De grey box test werkt net even anders. Hierbij ontvangt de ethische hacker namelijk wel een bepaalde mate van informatie vanuit de opdrachtgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inloggegevens van personeel binnen de organisatie of van klanten. Hiermee kan de tester de weerbaarheid van het systeem testen, ook vanuit het gebruikersperspectief.

Icon van whitebox pentest uitvoeren

Whitebox pentest uitvoeren

Tot slot bestaat er de white box test. Bij deze test ontvangt de ethische hacker uitgebreide informatie vanuit de opdrachtgever. Alles ligt als het ware open en bloot op tafel. Dit is tegelijkertijd ook de meest grondige test. Door alle aanwezige informatie kunnen ook complexe zaken naar boven komen die anders niet aan het licht waren gekomen.

Hoe kunnen wij u helpen?

QR Codes: Het onverwachte wapen in Device Code Phishing

Device code phishing, net als aanvallen via Adversary-in-the-middle (AiTM), vertegenwoordigt een geavanceerde vorm van cyberdreiging die zich onderscheidt van traditionele phishing. Device code phishing exploiteert de ‘OAuth2 Device Authorization Grant flow‘ van Microsoft Azure, die gebruikers in staat stelt zich aan te melden bij apparaten met beperkte invoermogelijkheden.

read more

CORS: het belang van Cross-Origin Resource Sharing

Bij onze klanten zien we een toenemende implementatie van Cross-Origin Resource Sharing (CORS). Helaas constateren we ook een stijging in het aantal onveilig geconfigureerde CORS-implementaties. In deze blog duiken we dieper in wat CORS is, de meest voorkomende misconfiguraties en hun potentiële risico’s, en hoe je sterke CORS-regels kunt instellen om je webapplicaties te beschermen.

read more